Adatvédelmi Nyilatkozat

/Adatvédelmi Nyilatkozat
Adatvédelmi Nyilatkozat2021-08-26T09:37:40+00:00

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Pharmapaletta Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot
kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1117 Budapest, Barázda u. 42. 4 em. 415

Az adatkezelő elérhetősége: +36/70 943-3219, info@vitapaletta.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján kérvényezett adatvédelmi azonosító igénylését megkapta, annak feldolgozása folyamatban van.

Az adatkezelés megnevezése:

a) Kapcsolatfelvétel az űrlapon regisztrálókkal.

b) Google Analytics adatok kezelése

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:  kapcsolati űrlapot kitöltők, regisztrálók

A kezelt adatok köre:  a regisztrált felhasználók által a regisztráció során kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email)

Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel a szolgáltatás iránt érdeklődőkkel

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– A Pharmapaletta Kft. És Pharmatrainer Kft. munkatársai.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat
harmadik személynek nem adja ki.

Az adatkezelés időtartama

a) A szolgáltatás iránt érdeklődők esetében az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri.

b) A szolgáltatásokat igénybe vevők esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül,  közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.